Dr.Öğr.Üyesi
Necati MERT
Birim
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
İletişim
(264) 295 57 53